Címlap 2017. évi HÍRMONDÓK 2017. Június DALÁRDA szövegek

2017. Június DALÁRDA szövegek

A dalárda szövegek innen kimásolhatók!Adott Isten szekeret

(népdal – ugrós)


Adott Isten szekeret,

Szekeremnek kereket,

//: Üvegemnek feneket,

Abból iszom eleget. ://


A doktor is azt mondta,

Vizet ne igyak soha,

Mert a vízben béka van,

Életemnek vége van.

Bort iszom én, nem vizet,

Ez vidámít engemet.Bor, bor, bor, de jó ez a mádi borBor, bor, bor, de jó ez a mádi bor!

Bor, bor, bor, de jó ez a mádi bor!

Ha az asszony szí belőle, félre áll a kontya tőle.

Bor, bor, bor, de jó ez a mádi bor!


Víz, víz, víz, de jó ez a mádi víz!

Víz, víz, víz, de jó ez a mádi víz!

Aranyhalak úsznak benne, barna kislány az ölembe

Víz, víz, víz, de jó ez a mádi víz!Bort iszom én nem vizet


Bort iszom én nem vizet, mit Noé apánk szerzett.

Víz volna, ha kellene, de béka lakik benne.


Víz nem való csizmába, sem asszony papucsába,

Sem paraszt bocskorába, hát az ember gyomrába?


Víztől az ember gyarló, éppen semmire való,

Igya ökör, szamár, ló, mert azoknak való.


Víz árt a kántoroknak, és a szenátoroknak,

Így minden doktoroknak, tehát minden toroknak.


Azért hát nekem bort tölts, had igyék okos és bölcs,

Tőkéről pottyant gyümölcs, igya is azt minden bölcs.


Magyar ember kedveli, kezével felemeli,

Ha a tót azt elnyelné, akkor mondá, hogy dobré.


Magyarnak a bor való, tótnak pálinka való,

Német a sört szereti, de bolondul cselekszi.


Igyunk hát pajtás egyet, kocczintsuk a serleget,

//: Éltessük a szép hazát, mely nekünk ily jó bort ád. ://Elment Szent Péter Rómába,Elment Szent Péter Rómába,

Botját vette a vállára,

Botja végén csutorája,

Jó barátját megkínálja.//: Ej - haj, igyunk rája

Úgy is elnyel a sír szája

Ott lesz fáradt testünk

Csöndes tanyája. ://Ki a szőlőt megkapálja,

Jó bor lesz a poharába,

Ki a szőlőt nem kapálja

Folyik is érte a nyála.


//: Ej – haj,…://


Ki a borát meg nem issza,

Nem lesz annak mennybe jussa,

Ki a borát mind megissza,

Szent Péter lesz szószólója.


//: Ej – haj,…://
Ez a pohár bujdosik

(duda nóta)Ez a pohár bujdosik,

Éljen a barátság!

Kézről kézre adatik,

Éljen a barátság!


//: Éljen, éljen, éljen az,

Éljen köztünk az igaz,

Az igaz barátság! ://Töltsd meg pajtás, poharam,

Éljen a barátság!

Egy szusz alatt kihajtom,

Éljen a barátság!


//: Éljen, éljen,…://


Mind megittam a borom,

Éljen a barátság!

Tántorog már a lábam,

Éljen a barátság!


//: Éljen, éljen,…://
Ha bort iszom, jókedvem van tőle


Ha bort iszom, jókedvem van tőle, tőle,

Szid az asszony, nem gondolok véle, véle.

Ha haragszik, elfordulok tőle, tőle,

Ott a hátam, konverzáljon véle, véle.


Nékem, olyan, emberecske kéne, kéne,

Aki nékem, rece fátyolt venne, venne.

Minden este forrana a vére, vére,

Úgy belőlem, friss menyecske lenne, lenne.


Ne búsuljon senki menyecskéje, -kéje,

Hogy az ura valójában beste, beste.

Ha meghal is meg ne haljon érte, érte,

Mást hoz neki a tavaszi fecske, fecske.Három fehér szőlőtőke


Három fehér szőlőtőke

Meg egy fekete.

Dicsértessék az Úr Jézus

Drága szent neve.

//: Uram Jézus, segíts meg:

Ezt a kis bort igyuk meg! ://


Szőlőszemből, szőlőfejből

Van jó levecske.

Dicsértessék az Úr Jézus

Drága szent neve.

//: Uram Jézus, segíts meg:

Ezt a kis bort igyuk meg! ://Hogyha egy oly tele pinczébe lemászok


Hogyha egy oly tele pinczébe lemászok,

Hól negyvenes hordók alatt nyög az ászok.

//: Addig iszom, míg a fogam ki nem ázik,

S a szőlőmag a gyomromban kicsirázik. ://


Akkor osztán ott végzem be életemet,

Ott hagyom a bort, a régi kedvesemet.

//: Szép leánykák ott fogják be két szememet,

Ott mondjanak Ők fölöttem rekviemet. ://


Temessenek el negyvenes piros borba,

Nagy hordókkal fektessenek le egy sorba.

//: Állítsanak a lábamhoz akót, vedret,

A fejemhez liút, kupát, csapot, csebret. ://

Isten mondja: Hallod e Te Noé!Isten mondja: Hallod e Te Noé!

Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é!

Noé mondja: már meg öregedtem!

De még ilyen bogyót sosem ettem.


Isten mondja: Hallod e Te Noé!

Kóstoljuk meg hogy az újbor jó-é!

Noé mondja: iszom reggel óta!

Igyál pajtás! Van még a hordóba.


Isten mondja: Hallod e Te Noé!

Kóstoljuk meg hogy az óbor jó-é!

//: Noé mondja: ihaj - csuhaj, Sári!

(Hisz) Ettől kezdek három istent látni. :// (ism)

Jó bor, jó egészségJó bor, jó egészség,

Szép asszony, feleség.

//: Szép asszonynak, jónak,

Jó járású lónak,

Kár megöregedni. :// (ism)Kerek ez a zsemle

Nem fér a zsebembe,

//: Kétfelé kell vágni,

Úgy kell megpróbálni,

Hátha bele férne. :// (ism)

Jó bor ez gazda, jó szőlő adtaJó bor ez gazda, jó szőlő adta,

Az Úristen áldja meg, aki ezt kapálta!

Megissza már, megissza már,

meg is itta már.


Jó bor ez gazda, jó szőlő adta,

Az Úristen áldja meg, aki ide hozta!

Megissza már, megissza már,

meg is itta már.


Jó bor ez gazda, jó szőlő adta,

Az Úristen áldja meg, aki ezt megissza!

//: Megissza már, megissza már,

meg is itta már. ://

Kalapom, kalapom csurgóra


Kalapom, kalapom csurgóra

Sört innék, bort innék, ha volna.

//: Akár iszom, akár nem,

Részeges csavargó a nevem. ://


A csárda, a csárda, de hangos

Ez a lány, ez a lány, de rangos.

//: Akár ilyen, akár más,

Kenyere, kenyere a csalás. ://
Kívánjuk, Isten éltessen


Kívánjuk, Isten éltessen!

Mindenben szerencséltessen!

Kívánjuk szívesen,

Az Isten éltessen!

Az Isten éltessen!Lemegyek a, lemegyek a pince fenekére


Lemegyek a, lemegyek a pince fenekére,

Ráülök a, ráülök a hordó tetejére,


//: Addig iszom, míg csak bor lesz,

Azután meg kisangyalom a szódavíz is jó lesz,

Egyszer voltam Én a ligetbe sétálni. :// (ism)


Dombon van a, dombon van a Sári néni háza,

Van is annak, van is annak férjhez adó lánya,


//: Sári néni arra kérem,

Kösse meg a, kösse meg a kutyáját,

Ne ugassa, ne ugassa meg a lánya babáját! :// (ism)
Lőre, lőre, cudar lőre


Lőre, lőre, cudar lőre, de savanyú lőre.

Vesztél volna, vesztél volna a fekete földbe.


//: Húzzátok, cigányok, estétől reggelig,

Sörtől, a bortól, a szép lány csóktól a bánatom elmúlik. :// (ism)Ha bemegyek, ha bemegyek az első csárdába,

Ránézek a, ránézek az első muzsikásra,


//: Húzzátok cigányok, ahogy tanultátok!

A szívemből a bánatot kimuzsikáljátok. ://(ism)

Miskolc város szép helyen van


Miskolc város szép helyen van,

Mert az Avas felette van,

//: Ott terem a bokros csipke,

Rászállott egy bús gerlice. :// (ism)Töltsd meg pajtás poharamat,

Had öblítsem a torkomat,

//: Mert a pohár megtöltve jó,

Az Én torkom öblítve jó. :// (ism)Nem, nem, nem


(bev)

Elmegyünk, elmegyünk,

Mindnyájan elmegyünk.


Nem, nem, nem,

Nem, nem, nem,

Nem megyünk mi innen el,

Míg a gazda, házi gazda,

Furkós bottal ki nem ver!


//: Ha nem tetszik a gazdának,

Hogy mi itten mulatunk,

Vigye el a házát innen,

De mi itten maradunk! ://


(bev)

Elmegyünk, elmegyünk,

Mindnyájan elmegyünk.


Nem, nem, nem,

Nem, nem, nem,

Nem megyünk mi innen el,

Míg az asszony, háziasszony

Nyújtófával ki nem ver!


//: Ha nem tetszik a gazdának,

Hogy mi itten mulatunk,

Vigye el a házát innen,

De mi itten maradunk! ://Töltsd teli pajtás poharad, poharad

(rábaközi)


Töltsd teli pajtás poharad, poharad

Míg ki nem ázik a fogad, a fogad

//: Így jár, aki mindig bort iszik,

Míg a temetőbe nem viszik. :// (ism)


Eltemették az öreget, öreget

Melléje tették az üveget, üveget

//:Így jár aki mindig bort iszik,

míg a temetőbe nem viszik. :// (ism)


Volt nékem pénzem, elástam, elástam

Kiszáradt a torkom, kiástam, kiástam

Így jár, aki mindig bort iszik,

Míg a temetőbe nem viszik


Ha a temetőbe kiviszik,

Istenuccse több bort nem iszik 


terkep